Które elementy prywatnego majątku można ubezpieczyć?

Ubezpieczenie majątku prywatnego jest ubezpieczeniem dobrowolnym, o którego wykupie mogą decydować osoby fizyczne. Celem wykupu ubezpieczenia majątkowego jest uzyskanie ochrony finansowej, która w razie wystąpienia niekorzystnego zdarzenia losowego i uszkodzenia majątku pozwoli pokryć koszty związane z doprowadzeniem przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed wypadku.

Nieruchomości

Najczęściej ubezpieczeniu majątkowemu podlegają nieruchomości, czyli domy oraz mieszkania. Nieruchomości stanowią bowiem zazwyczaj najcenniejszą część dobytku danej osoby fizycznej. Jednakże ubezpieczeniu majątkowemu nie muszą podlegać jedynie nieruchomości. Ubezpieczyć można również wartościowe przedmioty, które związane są z domem lub mieszkaniem, czyli tak zwane ruchomości domowe. Mogą to być meble czy sprzęty RTV i AGD, takie jak telewizory, komputery, zmywarki oraz pralki. Na tym jednak nie kończy się zakres kategorii, jaką jest szerokie pojęcie ruchomości domowych. Należą do niej także instrumenty muzyczne oraz przedmioty, które niekoniecznie stanowią elementy wyposażenia nieruchomości, ale są w niej przechowywane, na przykład w piwnicy. Mogą to być, chociażby rowery czy narzędzia do majsterkowania w rodzaju wiertarek. Ubezpieczeniu majątkowemu może podlegać także biżuteria, która również zamyka się w pojęciu ruchomości domowych.

Ruchomości domowe

Na nieruchomościach i ruchomościach domowych nie kończy się jednak zakres rzeczy, które można chronić ubezpieczeniem majątkowym. Ubezpieczenie to jest również szczególnie cenne dla osób posiadających gospodarstwo rolne, ponieważ może chronić części tego gospodarstwa, takie jak uprawy roślin czy hodowle zwierząt. Również i one są bowiem w stanie ulec zniszczeniu wskutek zdarzeń losowych. W przypadku upraw zdarzeniem takim może być kataklizm w rodzaju powodzi czy suszy, a w przypadku chowu zwierząt epidemia choroby, która wybija całe stada.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Jednym z popularnych rodzajów ubezpieczeń majątkowych jest też ubezpieczenie komunikacyjne. Dotyczy ono pojazdów, które wchodzą w skład majątku prywatnego.

Dzieli się je na:

  • ubezpieczenie AC – wypłacane, kiedy pojazd klienta został uszkodzony

  • ubezpieczenie OC – wypłacane, kiedy pojazd klienta stał się przyczyną szkody

  • assistance – wypłacane, kiedy szkody wyrządzone klientowi lub wyrządzone przez klienta wiążą się z transportem pojazdów bądź osób

Podsumowując, zakres ubezpieczenia majątkowego może być naprawdę duży. Dobrze jest korzystać z tak szerokiej oferty i nie pozostawać zdanym na losowe zdarzenia bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.

JAKIE TYPY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE MOŻEMY WYRÓŻNIĆ? Przeczytaj więcej na naszym blogu