Ubezpieczenie NNW od Następstw nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW, czyli Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest jednym z dodatkowych rodzajów ubezpieczeń, który swoja ochroną obejmuje zarówno kierującego samochodem, rowerem lub motocyklem, jak i pasażerów jadących z nami. Zawarcie umowy ubezpieczeniowej tego rodzaju daje pewność, że w przypadku nieszczęśliwego wypadku nie zostaniemy bez środków do życia i będziemy mogli skorzystać z odpowiednich świadczeń medycznych czy rehabilitacji. Odszkodowanie z polisy komunikacyjnej NNW wypłacane jest niezależnie od świadczeń uzyskanych z OC.

 

Co obejmuje NNW kierowcy i pasażerów?

W ramach ubezpieczenia komunikacyjnego NNW, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w przypadku poniesienia obrażeń, kalectwa lub śmierci na skutek wypadku komunikacyjnego. Obejmuje ono wszelkie nieszczęśliwe wypadki, które mogą mieć miejsce zarówno podczas jazdy, jak i podczas zatrzymywania się, parkowania czy wsiadania oraz wysiadania z pojazdu. Ubezpieczenie komunikacyjne NNW może okazać się szczególnie przydatne w przypadku kolizji lub poważniejszego wypadku drogowego, bowiem polisa NNW pokrywa koszty leczenia, rehabilitacji oraz wszelkie inne mogące wyniknąć z tego zdarzenia trwałe uszczerbki na zdrowiu. Polisę od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków można wykupić w pakiecie podstawowym bądź rozszerzonym, który chroni nas również w innych sytuacjach np. podczas upadku w trakcie mycia samochodu, załadunku lub rozładunku auta, naprawy pojazdu na trasie czy nawet poślizgnięcia się podczas wysiadania z pojazdu.

 

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania NNW?

W przypadku powstania szkody podczas prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu środków odurzających, nie otrzymamy odszkodowania należnego z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Zasada ta obowiązuje również w sytuacji, gdy:

  • wypadek został spowodowany celowo np. aby otrzymać pieniądze z polisy lub uszkodzić komuś pojazd w akcie zemsty,
  • kierujący nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, którym spowodował kolizję,
  • kierujący chciał popełnić przestępstwo z udziałem ubezpieczonego pojazdu.