Ubezpieczenia ochronne

Ubezpieczenia ochronne są ważnym narzędziem, gwarantującym ochronę finansową w przypadkach losowych np. śmierci ubezpieczonego, jego choroby czy niezdolności do pracy. Mogą stanowić gwarancję spłaty kredytu lub zachowania płynności finansowej przy realizacji inwestycji. Często stosowane są również jako zabezpieczenie dla rodziny ubezpieczonego. W zależności od czasu, na jaki zawierana jest umowa ubezpieczeniowa, polisy ochronne dzielimy na bezterminowe i krótkoterminowe.

 

Ubezpieczenia ochronne terminowe

Ubezpieczenia terminowe to rodzaj ubezpieczenia na życie, które obowiązują przez określony okres czasu, na przykład 10, 20 lub 30 lat. W przypadku śmierci ubezpieczonego, wypadku lub poważnego zachorowania w trakcie trwania polisy, wypłacane jest świadczenie pieniężne, które może pomóc w pokryciu kosztów związanych z pogrzebem, utrzymaniem rodziny czy spłatą zadłużeń, takich jak kredyty hipoteczne czy pożyczki. Polisa automatycznie wygasa wraz z upłynięciem czasu, na który została zawarta.

 

Krótkoterminowe ubezpieczenia ochronne

Krótkoterminowe ubezpieczenia ochronne to polisy na życie, które obowiązują przez krótki okres czasu, zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Są one często wybierane w sytuacjach, gdy potrzeba tymczasowej ochrony, na przykład podczas podróży, wyjazdu służbowego czy innych okoliczności, które mogą wiązać się z większym ryzykiem. Ubezpieczenia krótkoterminowe mogą również obejmować dodatkowe świadczenia, takie jak ochrona od niezdolności do pracy czy różnych chorób. Wysokość składki oraz częstotliwość jej opłacania jest ustalana indywidualnie.