Ubezpieczenie domku letniskowego

Ubezpieczenie domku letniskowego ma na celu pokrycie wszelkich strat finansowych, które mogą wyniknąć z nieprzewidzianych okoliczności. Może to być kompensacja finansowa za straty w przypadku pożaru, konieczności usunięcia skutków zalania czy ekstremalnych warunków atmosferycznych, a także odszkodowanie za straty wynikłe z kradzieży lub uszkodzenia mienia. W zależności od wybranego wariantu, polisa na domek letniskowy może być częścią polisy na dom lub mieszkanie, bądź oddzielną umową ubezpieczeniową.

 

Co obejmuje polisa na domek letniskowy?

Wykupując polisę na domek letniskowy, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w przypadku zniszczenia całkowitego lub częściowego pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych, a także obiektów małej architektury znajdujących się na terenie posesji np. altany ogrodowej czy ławek. Zdarzenia te mogą być skutkiem zarówno działania siły wyższej np. ekstremalnych warunków pogodowych (silny wiatr, grad) i zdarzeń losowych, jak i działania osób trzecich (włamanie, podpalenie). W zakres ochrony wchodzą również uszkodzenia związane z użytkowaniem domku letniskowego.

 

Jaka jest definicja domku letniskowego?

Domkiem letniskowym zwykle określa się 1-poziomowy budynek, który posiada fundamenty i jest zamieszkiwany sezonowo (przez właścicieli bądź osoby trzecie). Ponadto nie może posiadać poddasza i musi służyć celom wypoczynkowym lub rekreacyjnym. Maksymalna powierzchnia użytkowa domku wypoczynkowego nie może przekraczać 35m2. Może on stać w prywatnym ogrodzie, na posesji, gdzie znajduje się np. nasz dom mieszkalny, a także w lesie lub nad jeziorem. Należy jednak pamiętać, że w przypadku działki mniejszej niż 500m2 na terenie posesji może znajdować się tylko jeden domek.