Inwestycyjne ubezpieczenia na życie

Inwestycyjne ubezpieczenia na życie to rodzaje polis, które łączą w sobie ochronę finansową z możliwością bezpiecznego inwestowania. Oferują one połączenie ochrony na wypadek śmierci ubezpieczonego oraz generowania zwrotów finansowych. W ramach tych ubezpieczeń, część opłat ubezpieczeniowych jest inwestowana przez firmę ubezpieczeniową, co daje możliwość generowania dodatkowych korzyści finansowych dla ubezpieczonego. Ubezpieczenie na życie inwestycyjne może być kierowane zarówno do osób, które chcą oszczędzać na przyszłość, jak i tych, którzy poszukują inwestycji o stałym zwrocie.

 

Posagowe ubezpieczenie na życie

Posagowe ubezpieczenia na życie zostały stworzone z myślą o zapewnieniu dodatkowego wsparcia finansowego dla dziecka w dorosłym życiu. Regularnie opłacane składki (miesięczne, roczne, kwartalne, półroczne) zostają wypłacone dopiero po osiągnięciu przez potomka pełnoletniości bądź 25. roku życia. Jednakże minimalny okres trwania polisy posagowej to 5-10 lat. W przypadku śmierci osoby wykupującej ubezpieczenie posagowe, składki pozostałe do czasu wygaśnięcia umowy, opłacane są przez ubezpieczyciela i wypłacone w całości zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Zgromadzone pieniądze mogą być przeznaczone na dowolny cel np. dalszą naukę, zakup mieszania czy zakup samochodu. Polisę posagową mogą założyć zarówno rodzicie i prawni opiekunowie dziecka, jak i jego dziadkowie, rodzeństwo, wujostwo, chrzestni lub przyjaciele rodziny.

 

Kapitałowe ubezpieczenie na życie

Kapitałowe ubezpieczenie na życie to rodzaj dobrowolnej polisy, w której część wpłaconej sumy, przeznaczana jest na inwestycje zgodne z zawartymi w umowie zasadami. Najczęściej środki inwestowane są w obligacje Skarbu Państwa, akcje na giełdzie, metale szlachetne, kryptowaluty. Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym to produkt, który zapewnia nie tylko wsparcie finansowe dla klienta lub jego rodziny ale równocześnie umożliwia pomnażanie zgromadzonych środków poprzez inwestycje. Ten rodzaj ubezpieczenia obarczony jest jednak ryzykiem inwestycyjnym.