Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz innych świadczeń medycznych w Polsce i za granicą

Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz innych świadczeń medycznych to jedno z najważniejszych ubezpieczeń zdrowotnych, nie tylko podczas wyjazdów i podróży zagranicznych. Comiesięczna opłata abonamentowa pozwala korzystać z szeregu korzyści związanych z prywatnym ubezpieczeniem medycznym. Często ten rodzaj polisy dostępny jest jako dodatkowa opcja w ubezpieczeniach grupowych oferowanych przez pracodawców. Ubezpieczeniem w ramach prywatnej polisy zdrowotnej mogą zostać objęci również członkowie rodziny: dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy, rodzice.

 

Dostęp do prywatnej opieki medycznej

Polisy zdrowotne mają na celu pokrycie kosztów leczenia oraz innych świadczeń medycznych w razie choroby czy wypadku. Gwarantują one dostęp do potrzebnej, prywatnej opieki medycznej bez konieczności ponoszenia dużych kosztów. Ubezpieczenia zdrowotne obejmują takie świadczenia, jak:

  • wizyty u lekarza specjalisty,
  • badania diagnostyczne,
  • rehabilitacja,
  • zakup leków czy sprzętu medycznego,
  • transport medyczny do kraju,
  • koszty leczenia za granicą,
  • wizyty domowe,
  • całodobowe centrum assistance,
  • całodobowa infolinia medyczna.

Wysokość składki oraz zakres świadczonych usług, różni się od oferty konkretnego ubezpieczyciela i zależy m.in. od wykupionych dodatkowych świadczeń np. kosztów pobytu w szpitalu. Często do zawarcia polisy zdrowotnej wymagane jest wykonanie dodatkowych badań medycznych.