Ubezpieczenie od ryzyka budowlano-montażowego

Ubezpieczenie od ryzyka budowlano-montażowego jest kluczowe dla osób i firm działających w branży budowlanej oraz wykonujących prace montażowe. Chroni ono przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami i ryzykiem, które mogą wystąpić podczas realizacji projektów budowlanych, remontowych lub montażowych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Obejmuje także odszkodowanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia maszyn i urządzeń oraz mienia w obiektach montażowych i budowlanych np. magazynach, halach produkcyjnych. Wypłata pieniędzy następuje również, gdy dojdzie do katastrofy budowlanej i awarii instalacji lub urządzeń wskutek czego niszczone zostaje specjalistyczne wyposażenie.

 

Polisa ubezpieczeniowa CAR/EAR

Zakres ubezpieczenia w polisie CAR/EAR odnosi się do budynków i inwestycji, które są na różnym etapie realizacji. Chroni ona m.in. inwestorów, podwykonawców, generalnego wykonawcę, inwestorów zastępczych i bank od samego początku procesu budowlanego, aż do momentu zakończenia inwestycji np. finalnego odbioru prac bądź testów zaliczanych do okresu gwarancji/konserwacji. W ramach ubezpieczenia CAR/EAR można skorzystać z opcji „all risk” gwarantującej wypłatę świadczeń we wszystkich przypadkach niespodziewanych i nagłych, bądź wykupić polisę ze standardowym pakietem ochronnym. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. mienie, odpowiedzialność cywilną (OC) oraz straty finansowe wynikłe na skutek szkody materialnej.