Ubezpieczenia graniczne

Ubezpieczenie graniczne jest obowiązkowe dla posiadaczy wszystkich pojazdów mechanicznych np. samochodów osobowych, którzy chcą wjechać na teren krajów EOG oraz Szwajcarii ale nie posiadają ważnej Zielonej Karty. Dotyczy to również pojazdów, które zarejestrowane są poza krajami EOG oraz Szwajcarią np. na Ukrainie czy Albanii. Ubezpieczenie graniczne zawierane jest w większości krajów na minimum 15 dni, a w Polsce na co najmniej 30 dni. Polisę ubezpieczeniową musimy wykupić, gdy:

  • nie posiadamy aktualnej Zielonej Karty a wybieramy się na zagraniczny wyjazd,
  • kraj, który odwiedzamy nie należy do strefy Zielonej Karty i wymagane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia granicznego,
  • jesteśmy cudzoziemcem i równocześnie właścicielem pojazdu, który został zarejestrowany poza UE i nie posiadamy ważnej Zielonej Karty.

 

Jaki jest zakres ochrony polisy granicznej?

Polisa graniczna chroni kierujących pojazdami przed odpowiedzialnością cywilną za szkody komunikacyjne powstałe poza granicami naszego kraju np. podczas wyjazdu wakacyjnego do Albanii czy Izraela. Takie ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu, koszty leczenia i transportu medycznego kierowcy i pasażerów, a także koszty związane z ewentualnym powrotem do kraju. Dodatkowo, ubezpieczenie graniczne może chronić kierowcę przed odpowiedzialnością cywilną w przypadku szkód wyrządzonych innym pojazdom lub osobom trzecim.

 

Czym jest Zielona Karta?

Zielona Karta to międzynarodowy dokument potwierdzający, że posiadacz samochodu posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w razie wypadku. Jest ona wymagana przez niektóre kraje europejskie, aby umożliwić kierowcom dostęp do ich dróg publicznych. Zielona Karta stanowi potwierdzenie, że kierowca jest ubezpieczony oraz posiada ochronę na wypadek szkód komunikacyjnych. Zieloną kartę należy posiadać podróżując m.in. po Albanii, Azerbejdżanie, Iranie, Izraelu, Maroko, Macedonii Północnej, Mołdawii, Turcji, Tunezji i Ukrainie.