Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym jest jednym z najważniejszych rodzajów ubezpieczeń majątkowych. Jest to forma ochrony, która pomaga chronić ubezpieczonego przed nieoczekiwanymi kosztami związanymi z roszczeniem osób trzecich wobec, których nieumyślnie wyrządziliśmy szkodę. Dotyczy to zarówno szkód osobowych np. uszkodzenie ciała, jak i majątkowych spowodowanych przez nas lub nasze dzieci i zwierzęta. Często stanowi ona jeden z elementów ubezpieczenia komunikacyjnego, mieszkania lub mienia.

 

W jakich sytuacjach chroni polisa OC?

Istnieje wiele różnych sytuacji, w których ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może okazać się przydatne. Oto kilka z nich:

  • szkody osobowe, np. niezamierzone uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała innych osób w wyniku wypadku komunikacyjnego, którego jesteśmy sprawcami,
  • uszkodzenia mienia, np. wybicie szyby piłką, zarysowanie samochodu rowerem, uszkodzenie mienia w hotelu,
  • wypadki domowe, np. poślizgnięcie się gości na naszych schodach lub upadek z powodu źle zamontowanej balustrady.
  • zwierzęta domowe, np. pogryzienie przechodnia przez naszego psa podczas spaceru,
  • zniszczenia w trakcie uprawiania sportu i rekreacji, np. spowodowanie kontuzji innego zawodnika podczas wspólnej gry na boisku.