Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

Otrzymanie odszkodowania na wypadek wizyty w szpitalu na wskutek wypadku, pogorszenia stanu zdrowia, sytuacji losowych lub zaplanowanych zabiegów, gwarantuje ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu. Środki finansowe wypłacane są za każdy dzień pobytu w szpitalu, zgodnie z warunkami określonymi w polisie. Zakres ochrony może obejmować szeroki wachlarz usług od pełnej opieki medycznej, poprzez komfortowe warunki leczenia, aż po pomoc osobistego koordynatora czuwającego nad załatwieniem wszelkich formalności.

 

Kiedy nie można skorzystać z polisy szpitalnej?

Pobyt w szpitalu bądź leczenie szpitalne to nazwa, której definicja może się różnić w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej nie dotyczy ona jednak pobytu krótszego niż 2-3 dni m.in. w:

  • hospicjum,
  • zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoriach,
  • prewentoriach i placówkach lecznictwa odwykowego,
  • ośrodkach, szpitalach i oddziałach rehabilitacyjnych,
  • szpitalach uzdrowiskowych,
  • placówkach dla osób przewlekle chorych,
  • oddziałach dziennych.

 

Polisa zdrowotna pokrywająca koszty operacji

Polisa zdrowotna pokrywająca koszty operacji może zapewnić płynność finansową w trudnych sytuacjach i zmniejszyć obciążenie finansowe związane z nieprzewidywalnymi wydatkami medycznymi. Świadczenia wypłacane są zarówno w przypadku planowanych, jak i nagłych zabiegów chirurgicznych, które m.in.:

  • wymagają nacięcia skóry,
  • wykonywane są w szpitalu przez lekarza chirurga,
  • przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym (z obecnością anestezjologa).

Należy jednak pamiętać, że definicja zabiegu chirurgicznego może się różnić w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczonego.