Jakie typy ubezpieczeń na życie możemy wyróżnić?

Ubezpieczenie na życie to poważna kwestia. Wiąże się ona z tragicznym zdarzeniem, jakim jest śmierć. Mimo że nie jest łatwo zaakceptować fakt, że my sami lub ktoś z naszych bliskich umrze, to należy się jednak zatroszczyć o kilka podstawowych spraw związanych z tą perspektywą. Nie ukoją one co prawda bólu wywołanego odejściem bliskiej osoby, ale pozwolą się zmierzyć z praktycznymi konsekwencjami zaistniałej sytuacji. Jedną z takich spraw jest wykupienie ubezpieczenia na życie. Zdecydowanie warto zatroszczyć się o to, aby je posiadać, gdyż jest to jedyny sposób na zagwarantowanie wsparcia bliskim w przypadku czyjejś śmierci.

Ubezpieczenia indywidualne i ubezpieczenia grupowe

Warto wiedzieć o tym, że istnieją różne typy ubezpieczeń na życie. Ich rozróżnienia można dokonać z uwagi na kilka czynników. Pierwszym z nich jest to, ile osób zostaje objętych ubezpieczeniem na życie. Kiedy myślimy o ubezpieczeniach na życie, często podchodzimy do nich tak, jakby miały wymiar wyłącznie indywidualny. Mogą one jednak równie dobrze obejmować większą grupę osób, na przykład załogę pracowniczą.

Ubezpieczenia terminowe i bezterminowe

Drugi podział ubezpieczeń na życie wynika z tego, jaki jest czas ich obowiązywania. Mogą mieć one krótszy lub dłuższy termin, a mogą obowiązywać bezterminowo, czyli dożywotnio. To pierwsze rozwiązanie korzystne jest wtedy, kiedy możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie życie nasze lub naszych bliskich będzie zagrożone na przykład wskutek choroby, lub niebezpiecznych zdarzeń. Z kolei ubezpieczenie bezterminowe jest opcją dla osób, które, nawet jeśli nie spodziewają się w najbliższym czasie żadnego zagrożenia, chcą być chronione przed wszystkimi niespodziewanymi przeciwnościami losu. Trzeba tutaj jednak dodać, że ubezpieczenie na życie jest zazwyczaj możliwe do wykupienia tylko do określonego wieku. Zazwyczaj granica, po przekroczeniu której nie udziela się już ubezpieczeń na życie, mieści się między sześćdziesiątym a siedemdziesiątym rokiem życia.

Czas obowiązywania ubezpieczenia i liczba osób nim objętych to jednak niejedyne czynniki, ze względu na które można dokonać podziału ubezpieczeń na życie. Podstawą do stworzenia takiego rozróżnienia może być, chociażby cel, na jaki mają zostać przeznaczone pieniądze z ubezpieczenia. I tak na przykład ubezpieczenie posagowe ma na celu zabezpieczyć przede wszystkim przyszłość dzieci zmarłego lub zmarłej. Różne typy ubezpieczeń na życie sprawiają, że zastanawiając się nad ich wyborem, należy rozważyć, czego dokładnie potrzebujemy.

KIEDY TU MOŻE ODMÓWIĆ WYPŁATY ODSZKODOWANIA? Przeczytaj więcej na naszym blogu