Kiedy TU może odmówić wypłaty odszkodowania?

Wykupując ubezpieczenie komunikacyjne, czy też na życie zwykle nie zakładamy, że będziemy z niego korzystać. Raczej liczymy na to, że los oszczędzi nam wszelkich zdarzeń objętych ubezpieczeniem i nie będziemy musieli korzystać z przysługującego nam odszkodowania, które zapewnia nam wykupiona polisa ubezpieczeniowa. Co jednak począć, gdy z jakichś powodów TU odmawia nam wypłaty odszkodowania? Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce?

Rodzaj zdarzenia ma wpływ na postępowanie TU

Nie da się podać jednego sposobu na całkowite, tj. 100% uniknięcia ryzyka odmowy przez TU wypłaty odszkodowania. Istnieją jednak konkretne wytyczne, wskazówki, które prawdopodobieństwo odmowy wypłaty odszkodowania może spaść praktycznie do 0. Wiedząc, do czego ma prawo TU oraz znając swoje obowiązki, łatwiej przewidzieć jest efekt postępowania ubezpieczeniowego, czy też przygotować się na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jednym z najczęściej „zgłaszanych” odwołań od decyzji TU należą decyzje związane z odmową zapłaty odszkodowania przy ubezpieczeniu OC, czy też w przypadku np. ubezpieczeń majątkowych. Towarzystwo ubezpieczeń ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC w sytuacji, kiedy stwierdzi, że wartość szkody jest za niska. Decydując się na ubezpieczenie autocasco kluczową sprawą, którą warto skonsultować z agentem, jest ustalenie wysokości franszyzy integralnej, czyli jak my to w uproszczeniu przedstawiamy naszym klientom, wysokości szkody, poniżej której ubezpieczyciel z założenia odmówi wypłaty odszkodowania. Wśród „powodów” odmowy wypłaty świadczenia w przypadku ubezpieczenia OC może też być umyślne spowodowanie szkody, brak ważnego badania technicznego pojazdu w dniu zdarzenia drogowego, czy też wystąpienia szkody poza zakresem terytorialnym polisy. Odszkodowanie OC nie będzie wypłacone jeszcze w kilku sytuacjach, o których warto wiedzieć. Jeśli pojazd będzie prowadzony pod wpływem alkoholu, czy też innych środków odurzających nie dostaniemy odszkodowania, podobnie, gdy kwota odszkodowania przekroczy sumy gwarancyjne (rzadko, bo rzadko, ale takie sytuacje też się zdarzają).

Kiedy jeszcze TU odmówi zapłaty odszkodowania?

W przypadku ubezpieczeń majątkowych np. ubezpieczenia domu, pomieszczeń gospodarczych czy też każdych innych ubezpieczeniach, które zostaną wykupione, kluczem do otrzymania odszkodowania w razie wystąpienia zdarzenia objętego umową, jest czytanie postanowień umowy. Rzetelne dokładne poznanie warunków ubezpieczenia jest niezbędne do tego, aby w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem móc uzyskać odszkodowanie.

Co do zasady TU mają prawo do odmowy wypłaty odszkodowania, jeśli ubezpieczony nie dopełni konkretnych postanowień umowy ubezpieczenia, czyli określonych zobowiązań, jakie ciążą na nim wobec TU. Może to być zarówno nieopłacenie składki, zwłoka z jej zapłatą, czy zatajenie kluczowych dla przedmiotu, jak i wysokości należnego odszkodowania informacji, brak złożenia konkretnych zaświadczeń, dokumentów (np. zaświadczenie kominiarskie – terminowe wykonywanie przeglądów kominiarskich, wykonanie przeglądu przez osoby bez konkretnych uprawnień).

To, co jeszcze na sam koniec chcielibyśmy dodać w sprawie wypłat odszkodowań przez TU to uczciwość wobec każdej ze stron ubezpieczenia, wobec siebie, wobec TU oraz wobec agenta, gdyż liczy się tu zarówno ustalenie zakresu umowy ubezpieczenia, jak i wysokości składki na miarę możliwości ubezpieczonego czy też poznanie zobowiązań ciążących na ubezpieczonym względem TU.

CZY MOŻNA NAPRAWIĆ SAMOCHÓD Z OC SPRAWCY KOLIZJI? Przeczytaj więcej na naszym blogu