Czy można naprawić samochód z OC sprawcy kolizji?

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe i każdy pojazd mechaniczny poruszający się po drogach publicznych musi je posiadać. OC wydaje się nieprzydatne, dopóki z niego nie skorzystamy. Jest przydatne kiedy spowodujemy wypadek, a także wtedy, gdy inny kierowca wyrządzi nam szkodę, doprowadzi do kolizji. Jazda samochodem bez ubezpieczenia obowiązkowego jest ryzykowna, nie tylko z uwagi na karę, która może wynieść nawet ponad 5 000 zł, ale także w chwili wypadku na drodze.

Jeśli będziemy sprawcą kolizji, nie mając polisy OC, zostaniemy obciążeni, kosztami odszkodowania i będziemy musieli je pokryć. Ryzyko jest nieopłacalne, bo koszty naprawy samochodu mogą być bardzo wysokie, a jeśli w kolizji drogowej, poniesie szkodę kilka aut, problem stanie się bardzo poważny. Dlatego wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenia, żeby każdy był zabezpieczony. Polisę muszą posiadać wszystkie auta, nawet stojące w garażu, nieużytkowane. Ubezpieczenie musimy wykupić najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu. Obowiązuje ciągłość ubezpieczenia, więc nie możemy dopuścić do przerwy.

Co gwarantuje obowiązkowe OC?

Ubezpieczenie OC wykupione u Marii Kandulskiej Pośrednictwo ubezpieczeniowo-finansowe, chroni kierującego pojazdem, przed wypłatą odszkodowania osobom, którzy z winy sprawcy wypadku, doznali uszczerbku na zdrowiu lub utracili mienie. Osoba poszkodowana ma zagwarantowaną naprawę samochodu, pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, a także dożywotniej renty; zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne; odszkodowanie za utracone dochody, rentę z tytułu niezdolności do pracy, czy rentę na zwiększone potrzeby; pokrycie kosztów holowania po wypadku, pokrycie kosztów wynajęcia samochodu zastępczego, na czas naprawy pojazdu, noclegu dla osób poszkodowanych, akcji ratunkowej, tłumaczenia dokumentów. O wypłatę z OC sprawcy, mogą się także starać, również najbliżsi poszkodowanego, kiedy w wypadku zdarzenia poniósł śmierć. Przysługuje mu np.: renta alimentacyjna, zadośćuczynienie za cierpienie i ból; odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji materialnej, a także zwrot kosztów pogrzebu. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Czy można naprawić samochód z OC sprawcy kolizji?

Jeśli doszło do wypadku drogowego nie z naszej winy, mamy prawo do naprawy samochodu z OC sprawcy. Nie ma znaczenia, jak poważne jest uszkodzenie pojazdu. Możemy wybrać formę rozliczeń bezgotówkową, co jest korzystniejsze, ponieważ likwidacja szkody jest szybsza, więc nie tracimy czasu. Przede wszystkim, pojazd zostaje odebrany, przez pracownika firmy ubezpieczeniowej. Nie musimy poszukiwać zakładu naprawczego, bo zrobi to, ubezpieczyciel, możemy liczyć na bliski termin likwidacji szkody. Otrzymamy też auto zastępcze od firmy ubezpieczeniowej. Dzięki temu, mamy środek transportu, na czas naprawy, nawet kiedy naprawa będzie trwała, bardzo długo. Zdarzenie powinniśmy zgłosić, zaraz po zdarzeniu. Firmy ubezpieczeniowe wymagają dopełnienia formalności i przedstawienia dokumentacji, potwierdzającej wypadek, czy stłuczkę. Chodzi o ochronę przed wyłudzeniami. Musimy podać dane nasze i sprawcy szkody. Jeśli mamy taką możliwość, wykonajmy zdjęcia z wypadku.

Gdzie obowiązuje polisa OC?

Ubezpieczenie OC wykupione w Pośrednictwie ubezpieczeniowo-finansowym Maria Kandulska, chroni nas także wtedy, kiedy podróżujemy także poza granicami kraju, czyli na terenie UE, oraz w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji oraz Islandii. Nie potrzebujemy dodatkowej polisy. W niektórych państwach musimy posiadać Zieloną Kartę, którą otrzymamy bezpłatnie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Działa ona tak jak OC. Zielona Karta jest wystawiana na 15 dni, 30 dni lub rok czasu. Jeśli za granicą spowodujemy wypadek, musimy oderwać kopię Zielonej Karty i przekazać, poszkodowanemu. Jeżeli sami będziemy poszkodowani, pamiętajmy, że potrzebne są wszystkie dane sprawcy stłuczki/wypadku. Po powrocie do Polski wystarczy skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które wskaże przedstawiciela zajmującego się roszczeniami. W ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia udzieli on odpowiedzi, w sprawie zdarzenia.

JAKIE KORZYŚCI DAJE WYKUPIENIE POLISY AUTOCASCO? Przeczytaj więcej na naszym blogu