Jakie korzyści daje wykupienie polisy Autocasco?

Zgodnie z polskimi przepisami, każdy właściciel samochodu musi mieć wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W razie wypadku polisa OC chroni poszkodowanego oraz sprawcę kolizji – to z jego ubezpieczenia wypłacane jest zadośćuczynienie osobie pokrzywdzonej. Aby sprawca mógł skorzystać z dodatkowej ochrony i zabezpieczyć koszty wynikające ze ewentualnych strat materialnych, musi posiadać również Autocasco, czyli popularne AC.

Co obejmuje Autocasco?

Wystarczy chwila nieuwagi, by podczas podróży na drodze przytrafiła się nieprzewidziana sytuacja. Jej następstwem może być konieczność naprawy cennej rzeczy, jaką jest samochód. Aby uniknąć konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych, warto zainwestować w ubezpieczenie Autocasco. Jest ono dobrowolne, a jego główne zadanie sprowadza się do ochrony ubezpieczonego pojazdu oraz jego wyposażenia standardowego lub dodatkowego. Polisa gwarantuje rekompensatę w przypadku częściowego lub całkowitego uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji czy zderzenia z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, uszkodzenia pojazdu w wyniku działania sił natury, aktów wandalizmu, kradzieży i pożaru. Rozważając zakup polisy Autocasco, należy zwracać uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na zakres ochrony, sposób naprawy szkody i sumę ubezpieczenia.

Jakie są korzyści z posiadania Autocasco?

Polisa Autocasco ma wiele zalet. Przede wszystkim zapewnia ochronę osobie poszkodowanej, ale również sprawcy wypadku. Ponadto ubezpieczyciel wypłaca świadczenie także w przypadku zniszczeń spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne oraz zdarzenia losowe. Polisa AC zapewnia rekompensatę poniesionych kosztów również przy kradzieży pojazdu lub uszkodzeniu jakiejś jego części, powstałemu w wyniku aktu wandalizmu. W skład ubezpieczenia Autocasco wchodzi także pomoc tuż po wypadku drogowym, czyli transport uszkodzonego pojazdu do warsztatu samochodowego lub do miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej.

JAK CHRONIĆ SWOJE ŻYCIE NA WYPADEK CHORÓB? Przeczytaj więcej na naszym blogu