Z jakich ubezpieczeń na co dzień korzystają rolnicy?

Zakup ubezpieczenia to sposób na  zapewnienie ochrony, wsparcie i pomoc na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Celem maksymalnego dopasowania oferty do potrzeb klienta polisy dzielą się na różne grupy, takie jak: ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, turystyczne czy też dla rolników. Dziś zajmiemy się ostatnim z wymienionych wariantów, zobaczmy jakie możliwości poprawy swojego bezpieczeństwa mają gospodarze ziemscy?

Ubezpieczenia dla rolników — jak chronić siebie i gospodarstwo?

Ubezpieczenia dla rolników dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne, które łącznie pozwalają w pełni chronić interesy gospodarstwa w obszarze zabezpieczania przed skutkami różnych nieprzewidzianych zdarzeń jeśli chodzi o ochronę budynków,  OC rolnika tytułu posiadania gospodarstwa oraz OC w życiu prywatnym i mienia ruchomego, zwierząt gospodarczych,  czy też pojazdów wolnobieżnych. Wysokość składki zależna jest od ilości hektarów w gospodarstwie.

Jakie są ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym każdy posiadacz gospodarstwa rolnego ma obowiązek wykupienia polisy OC Rolnika. Można nim objąć nie tylko samego właściciela ziemi, ale także członków rodziny i osoby, które wykonując prace rolne, wyrządziły sobie szkodę. Jest to polisa, która obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy też uszkodzenia lub zniszczenia mienia.

Polisa dobrowolna może dotyczyć OC w życiu prywatnym, budynków, budowli, zwierząt gospodarskich, jak również sprzętu rolniczego, ziemiopłodów, materiałów i zapasów zarówno od ognia, jak i innych zdarzeń rolniczych. Warto rozważyć zakup ubezpieczenia pojazdów wolnobieżnych i maszyn rolniczych czy to od kradzieży, kolizji, kradzieży z włamaniem czy też ognia i innych zdarzeń losowych. Możliwości jest wiele. Biorąc pod uwagę potrzeby współczesnego rolnika, dodatkowo można wykupić ochronę szyb i innych przedmiotów przed stłuczeniem, sprzęt elektroniczny — od uszkodzeń, a także wezwanie pomocy informatycznej.

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. GDZIE I KIEDY ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE? Przeczytaj więcej na naszym blogu