Od czego zależy wysokość odszkodowania za śmierć rodzica?

Śmierć rodzica jest dla dziecka traumatycznym przeżyciem, niezależnie od tego, w jakim jest wieku. Niestety w wyniku różnego rodzaju chorób, wypadków komunikacyjnych czy innych tragicznych zdarzeń wiele z dzieci zostaje osieroconych w młodym wieku. Niezależnie od tego, czy dzieci pozostają pod opieką drugiego rodzica lub też innego opiekuna, przysługuje im odszkodowanie z tytułu śmierci rodzica.  

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość odszkodowania za śmierć rodzica?

Wbrew krążącym informacjom nie ma możliwości wskazania konkretnej sumy, którą otrzymują dzieci po stracie rodzica. Jest to kwota zmienna, zależna od kilku czynników i może różnić się w zależności od danego przypadku. Odszkodowanie można uzyskać od sprawcy wypadku, ubezpieczyciela lub ZUS-u. Kwoty wypłacane przez ubezpieczycieli mieszczą się w przedziale od 50 do 150 tysięcy złotych, jednak nie jest to reguła – w niektórych przypadkach odszkodowanie to może opiewać na znacznie większą sumę.

Jednym z czynników wpływających na wypłaconą kwotę odszkodowania, jest wybrana suma ubezpieczenia. W zależności od tego, jaka kwota wpisana jest w umowie ubezpieczenia na życie, wypłacone odszkodowanie może mieć różną wysokość. Na sumę wypłaconą dzieciom zmarłego ma wpływ również rodzaj ubezpieczenia na życie oraz czas trwania umowy. Najwyższe sumy wypłacane są z polis indywidualnych, nieco mniejszej kwoty należy spodziewać się w przypadku ubezpieczenia grupowego.

Na kwotę wypłacaną przez ubezpieczyciela ma wpływ także sytuacja życiowa dziecka, a dokładnie różnica w poziomie życia przed śmiercią rodzica i po niej. Pod uwagę brany jest także wiek zmarłego, wysokość osiąganych przez niego dochodów oraz to, jakie miał możliwości rozwoju. Nie bez znaczenia jest również stopień przyczynienia się zmarłego do wypadku.