Najczęstsze przyczyny sporów ubezpieczeniowych

Spory ubezpieczeniowe wynikają z różnych przyczyn. Często osoba poszkodowana nie zna OWU, a nawet nie wie, co zawiera jej polisa. Jeśli jednak osoba ubezpieczona jest przekonana o swojej słuszności, może zwrócić się do Rzecznika finansowego lub skorzystać z mediacji, które od kilku lat są sposobem na polubowne rozwiązywanie sporów.

Najczęstsze przyczyny sporów ubezpieczeniowych

Nie od dziś poszkodowani toczą spory z ubezpieczycielami. Najczęstszymi przyczynami są: zaniżone wypłaty odszkodowań, które w wielu wypadkach bywają słuszne. Warto odwołać się w takich sytuacjach, jeśli jest 100% pewność, że należy się wyższa kwota. Jednak spory ubezpieczeniowe dotyczą wielu innych kwestii, jak np. opóźnianie wypłat, zaniżanie wartości auta przed szkodą i zawyżanie wraku samochodu po szkodzie, minimalizowanie kosztów napraw, problemy z pojazdami zastępczymi, brak rekompensaty za poniesioną szkody, potrącanie kosztów amortyzacji w celu zaniżania wypłat, odmowa refundacji kosztów leczenia. Jest wiele więcej sporów, których można by uniknąć, podpisując odpowiednią umowę, ale tylko z uczciwą firmą ubezpieczeniową. Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowo-Finansowego Maria Kandulska zawsze pomaga w wyborze wariantów polisy.

Wybór polisy ubezpieczeniowej

Przed podpisaniem umowy o ubezpieczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym należy zapoznać się z jej warunkami. Koniecznie trzeba przemyśleć dodatkowe warianty, czy mogą być przydatne i warto je posiadać.  Bardzo ważną sprawą jest ankieta medyczna. Nie każdy jest świadomy, że zatajenie prawdy przynosi odwrotne rezultaty. Jeśli klient poda w niej, że jest zdrowy, a podlega leczeniu i w wyniku choroby, zejdzie z tego świata, uposażony nie otrzyma wypłaty. Firma ubezpieczeniowa zawsze dokładnie sprawdza te kwestie. Na tym tle toczą się spory, a nawet kończą się w sądach. Wykupując ubezpieczenie turystyczne, trzeba sprawdzić, co obejmuje i w jakich krajach obowiązuje. Wszystko trzeba sprawdzić przed zawarciem umowy.